piątek, 2 grudnia 2011

GPS - Android

W aplikacji telefonu I5800 wybierz numer: *#*#3214789650#*#*
Zostanie uruchomiona aplikacja to konfiguracji GPS

Wchodź odpowiednio w opcje podane poniżej i zmieniaj wg wskazówek:

Settings\Parameter Settings\Position mode: option3 (domyślnie: option2)

Settings\Fix Request Settings\Session Operation: Standalone (domyślnie: MS based)

Settings\Fix Request Settings\Server Option: Local (domyślnie: Default)

gpsOne XTRA\Xtra Enable: Enable (domyślnie: Disable)


W "Commands" wciśnij “Get position” i wybierz "Log GPS info to SD card" następnie wciśnij "Start GPS" i czekaj aż program złapie fixa (po kilku próbach wyświetli "longitude" i "latitude". Po tym zakończ test i wyjdź z aplikacji.

a dodatkowo :

GPSopt

FasterFIX - serwer Polska

ad9854

Układ AD9854 jest układem bezpośredniej syntezy cyfrowej DDS zawierającym
wszystkie niezbędne bloki do generacji sygnału aproksymującego sinusoidę. Maksymalna częstotliwość taktowania układu wynosi 300MHz.