piątek, 2 grudnia 2011

ad9854

Układ AD9854 jest układem bezpośredniej syntezy cyfrowej DDS zawierającym
wszystkie niezbędne bloki do generacji sygnału aproksymującego sinusoidę. Maksymalna częstotliwość taktowania układu wynosi 300MHz.